ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ็อทโทที่ 1 มหาราช"

แทนที่ "พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรมนี" → "[[พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรม...
(แทนที่ "พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรมนี" → "[[พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรม...)
| succession2 = [[ราชอาณาจักรเยอรมนี|กษัตริย์แห่งเยอรมนี]]
| reign2 = 2 กรกฎาคม 936 – 7 พฤษภาคม 973
| predecessor2 = [[ไฮน์ริชพรานล่านกพระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรมนี|พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1]]
| successor2 = [[จักรพรรดิออทโทที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|จักรพรรดิออทโทที่ 2]]
| coronation2 = 7 สิงหาคม 936<br>ณ [[อาเคิน]]
| reign3 = 2 กรกฎาคม 936 – 7 พฤษภาคม 973
| coronation3 =
| predecessor3 = [[ไฮน์ริชพรานล่านก|พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรมนี]]
| successor3 = [[Bernard I, Duke of Saxony|เบอร์นาร์ดที่ 1]]
| full name =
|spouse=[[Eadgyth|แอดกิธแห่งอังกฤษ]] (930–946)<br>อาเดลาอีเดแห่งอิตาลี (951–973)
|issue=
| father = [[ไฮน์ริชพรานล่านก|พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรมนี|พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1]]
| mother = มาทิลดา
| birth_date = {{birth date|912|11|23|df=y}}
{{ใช้ปีคศ|width=264px}}
 
'''จักรพรรดิออทโทที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 210</ref> ({{lang-en|Otto I, Holy Roman Emperor) หรือ '''ออทโทที่ 1 มหาราช''' ({{lang-de|Otto I. der Große}}) <ref>Otto I, Holy Roman Emperor[http://www.answers.com/topic/otto-i-holy-roman-emperor]</ref>}}) ทรงเป็น[[ราชอาณาจักรเยอรมนี|กษัตริย์เยอรมัน]]ในปี ค.ศ. 936 และทรงเป็น[[จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]ตั้งแต่ปี ค.ศ. 962 จนสวรรคตในปี ค.ศ. 973 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน[[ไฮน์ริชพรานล่านก|พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1 แห่งเยอรมนี|พระเจ้าไฮน์ริชที่ 1]]กับพระนางมาทิลเดอแห่งริงเงิลไฮม์
 
พระองค์ได้ขึ้นสืบบัลลังก์แห่ง[[ดัชชีซัคเซิน]]และบัลลังก์เยอรมันภายหลังที่พระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 936 และออกพระนามว่า '''พระเจ้าออทโทที่ 1 แห่งเยอรมนี''' เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้วพระองค์ก็เจริญรอยตามพระปณิธานของพระราชบิดาที่จะรวบรวมแผ่นดินของชนเยอรมันให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง พระราชอำนาจของพระองค์แผ่ขยายไปอย่างกว้างไกลผ่านชั้นเชิงการเมืองที่เยี่ยมยอด ไม่ว่าจะด้วยวิธีแต่งงานทางการเมืองหรือการแต่งตั้งสมาชิกพระราชวงศ์ของพระองค์ไปปกครองดัชชีและดินแดงต่างๆ นโยบายของพระองค์ได้ลดอำนาจและจำนวนดยุกลงไปมาก ซึ่งแต่ก่อนทำหน้าที่ปกครองดินแดนร่วมกับกษัตริย์ ดยุกจำนวนมากแปรสถานะจากผู้ปกครองอิสระมาเป็นผู้ปกครองใต้พระราชอำนาจของพระองค์ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงนำศาสนจักร[[โรมันคาทอลิก]]เข้ามาสู่อาณาจักรเพื่อเสริมสร้างพระราชอำนาจของพระองค์
29,594

การแก้ไข