ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

 
== ตำแหน่ง==
* พ.ศ. 2522 เป็น[[เจ้าคณะจังหวัด]] เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ( ธรรมยุต)
* พ.ศ. 2534 เป็น[[รองเจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7 (ธรรมยุต)
* พ.ศ. 2537 เป็น[[เจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7 (ธรรมยุต)
* 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษาคณะ[[ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช]]<ref>{{cite web|title=การแต่งตั้งคณะผู้ช่วย คณะที่ปรึกษา และคณะเลขานุการ ของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/CCF00492551_00044.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=30 กรกฎาคม 2547|accessdate=13 กันยายน 2559}}</ref>
417

การแก้ไข