ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

 
19. รับพระราชทานรางวัล”เทพทอง”ครั้งที่ 15 ประจำปีพ.ศ. 2556 ประเภท บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
20. รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง”ครั้งที่ 15 ประจำปีพศ.2556 ประเภท บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ ในฐานะ “นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น” จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
 
21. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโล่รางวัล “แม่ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ในงาน Merit for Mom ทำบุญเพื่อแม่ ครั้งที่4 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วันที่ 15 สิงหาคม 2558
 
22. “Hole in One” หลุม4 พาร์3 สนามกอล์ฟ Springfield Royal Country Club เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558
 
23. 1 ใน 5 ผู้เข้ารอบชิงรางวัล “ผู้ประกาศข่าวหญิงที่สุดแห่งปี 2016” DaraDailyTheGreatAwards ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
 
== กรณีวัดพระธรรมกาย ==
285

การแก้ไข