ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

• มัธยมศึกษา โรงเรียน สายปัญญา (สอบเทียบได้ตอนม.5)
 
• บัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 21 เอกภาควิชาโฆษณา โทภาควิชาประชาสัมพันธ์ (รหัสนักศึกษา 134030126)
 
== ผลงาน ==
285

การแก้ไข