ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#[[คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
* '''<big>มหาวิทยาลัยราชภัฎ</big>'''
ผู้ใช้นิรนาม