ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำกัด พลางกูร"

คำผิด ติืดต่อ เป็น ติดต่อ
(คำผิด ติืดต่อ เป็น ติดต่อ)
 
== วีรกรรมในขบวนการเสรีไทย ==
จำกัด พลางกูร เป็นปัญญาชนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการต่อต้านญี่ปุ่น จึงได้รับความไว้วางใจจากนาย[[ปรีดี พนมยงค์]] ผู้นำขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย ให้เดินทางไปใน[[ประเทศจีน]] เพื่อประกาศท่าทีของประเทศไทยต่อจีนว่า การประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามนั้น เป็นโมฆะ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และขอทราบท่าทีของจีนรวมถึงชาติสัมพันธมิตรอื่น ๆ จำกัดได้เดินทางเข้าประเทศจีนพร้อมกับ นายไพศาล ตระกูลลี้ ล่ามภาษาจีน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2486 ได้มีจดหมายถึงประเทศไทยว่า เดินทางถึง[[คุนหมิง]]โดยปลอดภัยแล้ว แต่ต่อมาก็ขาดการติืดต่อไปติดต่อไป ซึ่งจำกัดได้เข้าพบกับ[[จอมพลเจียงไคเช็ค]] ผู้นำจีนในขณะนั้น ซึ่งจอมพลเจียงไคเช็คได้สัญญาว่าเมื่อสงครามสงบ รัฐบาลจีนจะประกัน[[เอกราช]]ให้กับประเทศไทย
 
== ชีวิตในจุงกิงและมรณกรรม ==