ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โกเมน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ความถ่วงจำเพาะ (ถ.พ.) 4.12 - 4.20 ปรกติ 4.15
 
=== กรอสซูลาไรต์สซูลาร์ (GrossulariteGrossular) ===
จะมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ทานซาเนีย และ เคนยาสามารถจำแนกย่อยได้เป็น
 
==== กรอสซูลาไรต์สซูลาร์แบบโปร่งใสทั่วไป (Transparent grossularitegrossular) ====
จะมีสีเหลือง เหลืองอมเขียว
 
==== ซาโวไรท์ (Tsavorite) ====
คือกรอสซูลาสซูลาร์โปร่งใสที่มีสีเขียว เขียวมรกต (Cr3+, V3+)
 
* ค่าดัชนีหักเห 1.736 - 1.742 ปรกติ 1.740
 
==== เฮสโซไนต์ (Hessonite) ====
คือกรอสซูลาสซูลาร์ที่มีสีเหลืองอมส้ม ส้มอมแดง (Fe3+) บางครั้งเรียก ซินนามอนสโตน (Cinnamon stone) เพราะสีคล้ายอบเชย หรือกระวาน มีลักษณะเด่นคือมีสีส้ม ลักษณะทั่วไปดูคล้ายคลื่นความร้อน (Heat wave effect) ทำให้พลอยดูซึม ๆ โดยมีแหล่งกำเนิดที่ประเทศศรีลังกา
 
* ค่าดัชนีหักเห 1.740 - 1.750 ปรกติ 1.740
 
==== ไฮโดรกรอสซูลา (Hydrogrossular) ====
หรือกรอสซูลาสซูลาร์แบบโปร่งแสงที่เป็นเม็ดละเอียดเนื้อแน่น มีสีเขียว (Cr3+) เรียก “หยกทรานสเวิล” (Transvaal Jade) หรือ “หยกแอฟริกา” (African Jade) เพราะมีสีคล้ายหยก บางครั้งอาจพบมีสีแดง, ชมพู (Mn3+) ลักษณะเด่นที่พบในเนื้อแร่มักมีมลทินเป็นจุดดำ ๆ ของแร่[[โครไมต์]] (Chromite) และ[[แมกนีไทต์]] (Magnetite) อาจมีรอยแตกเป็นเสี้ยน มีความวาวเป็นแบบขี้ผึ้ง แหล่งกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกาใต้ คานาดา
 
* ค่าดัชนีหักเห 1.690 - 1.730 - เขียว, 1.700 - 1.712 - แดง
4,055

การแก้ไข