ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วาร์เรน จี. ฮาร์ดิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!----------วาระ---------->
| term_start = 4 มีนาคม พ.ศ. 2464
| term_end = 2 สิงหาคม พ.ศ. 2466<br> ({{อายุปีและวัน|2464|3|4|2466|8|2}})
<!----------รองประธานาธิบดี/รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการ/ปฏิบัติราชการแทน---------->
| vicepresident =[[แคลวิน คูลิดจ์]]
186

การแก้ไข