ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| align=right |
|-
| align=center |11 || ตาอ็องดอนมนต์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 105,740615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,599
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,587
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,600
| align=right | 10,563
|-
| align=center |12 || คอโคกระสัง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 104,335733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,095
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,110
| align=right | 10,067
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 262,577 || align=right style="background:#cccccc;" | 261,611 || align=right style="background:#cccccc;" |260,640 || align=right style="background:#cccccc;" | 260,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 258,947 || align=right style="background:#cccccc;" | 258,806 || align=right style="background:#cccccc;" |258,395 || align=right style="background:#cccccc;" |257,845 ||
1,238

การแก้ไข