ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชเว ย็อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|titles = อัครมหาเสนาบดีสมัย [[ราชวงศ์โครยอ]]
|image = Tomb of General Choe Yeong.png
|caption = หลุมฝังศพของชอยยัง
|เกิด = [[ค.ศ. 1316]]
|death_style = อสัญกรรม
ผู้ใช้นิรนาม