ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• ปี 2557 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 
== รางวัลเกียรติยศจากสถาบันต่างๆที่ได้รับ ==
1. “นางงามผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” จากการประกวดนางสาวไทยในปี 2538
 
ผู้ใช้นิรนาม