ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|พระนาม = สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ <br> สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
|พระอิสริยยศ = สมเด็จพระสังฆราช
|ประสูติ = [[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2440]]
| พระชนก = '''คุณบาง นิลประภา'''
| พระชนนี = '''คุณผาด นิลประภา'''
|วันบวช = [[2 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2461]]
|สิ้นพระชนม์ = [[27 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]] (พระชันษา {{อายุปีและวัน|2440|3|2|2531|8|27}})
|สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[โรงพยาบาลศิริราช]]
|พรรษา = 70 พรรษา
|ตำแหน่ง = สมเด็จพระสังฆราช
}}
'''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก''' พระนามเดิม '''วาสน์ นิลประภา''' ฉายา '''วาสโน''' เป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]]พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี [[พ.ศ. 2517]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงอยู่ในตำแหน่ง 14 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ [[27 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]] สิริพระชันษา 91 ปีพรรษา
 
== พระประวัติ ==
226

การแก้ไข