ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|พระนามเดิม = '''ปลด เกตุทัต'''
|สถิต = [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]]
|พระบิดาชนก = '''ขุนพิษณุโลกประชานาถ (ล้ำ เกตุทัต)'''
|พระมารดาชนนี = '''นางปลั่ง เกตุทัต'''
|สังกัด = [[มหานิกาย]]
|พระอิสริยยศ = สกลมหาสังฆปริณายก</br>เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
}}
226

การแก้ไข