ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า''' ([[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2402]] - [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] <ref>{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร|ชื่อหนังสือ=พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี|URL=|จังหวัด=กรุงเทพ|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์บรรณกิจ|ปี= พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549|ISBN=974-221-818-8|หน้า=หน้าที่|จำนวนหน้า=360}}
</ref>) เป็นพระราชวงศ์ในราชสกุล ชมพูนุท ดำรงสมณศักดิ์[[สมเด็จพระสังฆราช]]เป็นพระองค์ที่ 11 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2465]] ตรงกับรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และเป็น[[เจ้าอาวาส]][[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกอยู่ 16 ปีพรรษา
 
== พระประวัติ ==
226

การแก้ไข