ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก ญาณสังวร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|พระนาม = สมเด็จพระอริยวงษญาณ <br> สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)
|พระอิสริยยศ = สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช
|ประสูติ = [[5 มกราคม]] [[พ.ศ. 2276]]
|วันบวช =
|สิ้นพระชนม์ = [[4 กันยายน]] [[พ.ศ. 2365]]
|สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|พรรษา = 69 ปีพรรษา
|อายุ = ประมาณ 89 ปี
|สถิต = [[วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร]] [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|ศาสนา = [[พุทธ]] [[มหานิกาย]]
|สมณุตตมาภิเษก = [[พ.ศ. 2363]]
|สถานที่สถาปนา = [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
|ตำแหน่ง =
}}
226

การแก้ไข