ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ดำรงพระยศ = [[พ.ศ. 2436]] - [[11 มกราคม]] [[พ.ศ. 2443]]
|สมณุตตมาภิเษก = [[พ.ศ. 2436]]
|สถานที่ = [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
|พระอิสริยยศ = สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
|ประสูติ = [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2356]]
|สถานที่ประสูติ = [[อำเภอเมืองนนทบุรี]]
|วันบวช = ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2376<br/>ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2394
|สิ้นพระชนม์ = 11 มกราคม 2443 ({{อายุปีและวัน|2356|8|19|2443|1|11}})
|พรรษา = 48 ปีพรรษา
|สถิต = [[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
|สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
226

การแก้ไข