ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ฉายา = กิตฺติโสภโณ
|succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 14
|ดำรงพระยศ = [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2503]] - [[17 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2505]] ({{อายุปีและ2 พรรษา 44 วัน|2503|5|4|2505|6|17}})
|สมณุตตมาภิเษก = [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2503]]
|สถานที่สถาปนา = [[วัดพระบรมมหาราชวังศรีรัตนศาสดาราม]]
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]]
|ถัดไป = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)]]
|สมณศักดิ์ = สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
|ประสูติ = [[พ.ศ. 2432]]
|สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]]
|สิ้นพระชนม์ = [[17 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2505]]
|พรรษา = 53 ปีพรรษา
|พระนามเดิม = '''ปลด เกตุทัต'''
|สถิต = [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]]
226

การแก้ไข