เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[ซอสามสาย]] (2540) [[ช่อง 3]]
* [[ตะวันยอแสง]] (2540) [[ช่อง 3]] รับบท นเรนทร์
* [[เมียหลวง]] (2542) [[ช่อง 3]] รับบท เค็นวาทิน
* [[น้ำตาลใกล้มด]] (2542) [[ช่อง 7]]
* [[กองพันทหารเกณฑ์]]
5

การแก้ไข