ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงอะธีนาแห่งเดนมาร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระอิสริยยศ = เจ้าหญิงแห่งเดนมาร์ก
| ฐานันดรศักดิ์ = เฮอร์ไฮเนส
| พระราชบิดา = [[เจ้าชายโจอาคิมแห่งเดนมาร์ก]]
| พระราชมารดา = [[เจ้าหญิงมารีแห่งเดนมาร์ก]]
| พระอัครมเหสี =
| พระชายา=
ผู้ใช้นิรนาม