ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ไมตรี อินทสุต
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ดร.]] ธัชพล กาญจนกูล
ผู้ใช้นิรนาม