ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าโคมทอง ณ น่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''เจ้าโคมทอง ณ น่าน''' (ไม่มีข้อมูล — พ.ศ. 2542) เป็นธิดาใน[[เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)]] ผู้สืบสกุล[[เจ้าผู้ครองนครน่าน]] และเป็นภรรยาของ[[เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน
 
==ประวัติ==
เจ้าโคมทอง ณ น่าน เป็นธิดาหนึ่งในบุตรจากทั้งหมดเจ็ดคนของ[[เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)]] ผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครน่าน กับ[[เจ้าบุญโสม ณ น่าน]]<ref>[http://www.bwfoto.net/chaipong/110.php เมื่อผมถ่ายรูปให้เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน]</ref> เมื่อเจ้าราชบุตรถึงแก่พิราลัย เจ้าโคมทองจึงได้เป็นทายาทเจ้าผู้ครองนครน่าน และเป็นผู้ดูแล[[คุ้มเจ้าราชบุตร]]ต่อไป
 
เจ้าโคมทอง ณ น่าน สมรสกับ[[เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน มีธิดาด้วยกันสองคน คือ
# [[เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน]] สมรสกับสถาพร สุริยา
# [[เจ้าวาสนา ภู่วุฒิกุล]]
ผู้ใช้นิรนาม