ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|rowspan=3 style="background:white"| 2559
| เที่ยวบิน
| 1,706 || 1,560 || 1,619 || 1,540 || 1,568 || 1,660 || 1,452 || 1,578 || 1,520 || 1,536 || 1,512 || 1,602 || 18,854
|-bgcolor=powderblue
| ผู้โดยสาร
| 123,861 || 114,133 || 117,440 || 122,903 || 124,698 || 120,083 || 133,474 || 134,748 || 122,213 || 139,388 || 120,805 || 129,705 || 1,503,463
|-bgcolor=mistyrose
| สินค้า (กิโลกรัม)
| 106,960 || 116,362 || 97,261 || 84,431 || 71,604 || 86,667 || 92,899 || 88,632 || 94,366 || 79,363 || 93,852 || 97,298 || 1,109,695
|}
อ้างอิง: กรมท่าอากาศยาน<ref>[http://www.aviation.go.th สถิติการใช้บริการของชาวนครศรีธรรมราช]</ref>
6,167

การแก้ไข