ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล สโมสรฟุตบอลไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|label6 = สนาม
|data6data6 = {{#if:{{{stadium|}}}|{{{stadium|}}}{{#if:{{{capacity|}}}|<br /> (ความจุ:{{{capacity|unknown}}})}}}}}
 
|label7 = ความจุเจ้าของ
|data7 = {{{capacityowner|}}}
 
|label8 = เจ้าของประธาน
|data8 = {{{ownerchairman|}}}
 
|label9 = ประธานผู้จัดการ
|data9 = {{{chairmanmanager|}}}
 
|label10 = ผู้จัดการทีม
|data10 = {{{team manager|}}}
 
|label11 = ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอน
|data11 = {{{teamhead managercoach|}}}
 
|label12 = ผู้ฝึกสอนลีก
|data12 = {{{head coachleague|}}}
 
|label14label13 = {{{season|}}}
|label13 = ลีก
|data13 = {{{leagueposition|}}}
 
|label1514 = เว็บไซต์
|label14 = {{{season|}}}
|data14 = {{{positionwebsite|}}}
 
|data17data15 = {{#if:{{{pattern_la1|}}}{{{pattern_b1|}}}{{{pattern_ra1|}}}{{{pattern_sh1|}}}{{{pattern_so1|}}}{{{leftarm1|}}}{{{body1|}}}{{{rightarm1|}}}{{{shorts1|}}}{{{socks1|}}} {{{pattern_la2|}}}{{{pattern_b2|}}}{{{pattern_ra2|}}}{{{pattern_sh2|}}}{{{pattern_so2|}}}{{{leftarm2|}}}{{{body2|}}}{{{rightarm2|}}}{{{shorts2|}}}{{{socks2|}}}{{{pattern_la3|}}}{{{pattern_b3|}}}{{{pattern_ra3|}}}{{{pattern_sh3|}}}{{{pattern_so3|}}}{{{leftarm3|}}}{{{body3|}}}{{{rightarm3|}}}{{{shorts3|}}}{{{socks3|}}}
|label15 = เว็บไซต์
|data15 = {{{website|}}}
 
|data17 = {{#if:{{{pattern_la1|}}}{{{pattern_b1|}}}{{{pattern_ra1|}}}{{{pattern_sh1|}}}{{{pattern_so1|}}}{{{leftarm1|}}}{{{body1|}}}{{{rightarm1|}}}{{{shorts1|}}}{{{socks1|}}} {{{pattern_la2|}}}{{{pattern_b2|}}}{{{pattern_ra2|}}}{{{pattern_sh2|}}}{{{pattern_so2|}}}{{{leftarm2|}}}{{{body2|}}}{{{rightarm2|}}}{{{shorts2|}}}{{{socks2|}}}{{{pattern_la3|}}}{{{pattern_b3|}}}{{{pattern_ra3|}}}{{{pattern_sh3|}}}{{{pattern_so3|}}}{{{leftarm3|}}}{{{body3|}}}{{{rightarm3|}}}{{{shorts3|}}}{{{socks3|}}}
|<tr><td class="toccolours" style="padding: 0; background: #ffffff; text-align: center;" colspan="2">
<table style="width:100%; text-align:center;">
ผู้ใช้นิรนาม