ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| term_start = 1 สิงหาคม 2487
| term_end = 31 สิงหาคม 2488<br>({{อายุปีและวัน|2487|08|01|2488|08|31}})
| monarch = [[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]]
| predecessor = จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]]
| successor = [[ทวี บุณยเกตุ]]
| term_start2 = 31 มกราคม 2489
| term_end2 = 18 มีนาคม 2489<br>({{อายุปีและวัน|2489|01|31|2489|03|18}})
| monarch2 = [[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]]
| predecessor2 = [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช|หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช]]
| successor2 = [[ปรีดี พนมยงค์]]
| term_start3 = 10 พฤศจิกายน 2490
| term_end3 = 8 เมษายน 2491<br>({{อายุปีและวัน|2490|11|10|2491|04|8}})
| monarch3 = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
| predecessor3 = พลเรือตรี [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]
| successor3 = จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]]
| order4 = [[รายนามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์|หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์]]
| term_start4 = 2489
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Seal Prime Minister of Thailand.png
| ตำแหน่ง = [[นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 11 ของไทย|</br>สมัยที่ 1 : ครม. 11]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[ทวี บุณยเกตุ]]
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Seal Prime Minister of Thailand.png
| ตำแหน่ง = [[นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 14 ของไทย|</br>สมัยที่ 2 : ครม. 14]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[ปรีดี พนมยงค์]]
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Seal Prime Minister of Thailand.png
| ตำแหน่ง = [[นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19 ของไทย|</br>สมัยที่ 3 : ครม. 19]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์|พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์</br><small> (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์) </small>]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] - [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]]<br>'''[[นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20 ของไทย|สมัยที่ 4 : ครม. 20]]) '''<br>[[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] - [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = กท.มหาดไทยTH Ministry of Interior Seal.jpg
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์|พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์</br><small> (ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์) </small>]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[แปลก พิบูลสงคราม]]
| ถัดไป = [[บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา|พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] - [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]]
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = EmblemLanchakon of- MOAC, Thailand033.pngjpg
| ตำแหน่ง = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม|พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร|หม่อมเจ้า สิทธิพร กฤดากร]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] - [[18 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]]
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ|พลเอกเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[เล้ง ศรีสมวงศ์]]
| ตำแหน่ง = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[จรูญ เสรีเริงฤทธิ์|พลตรี จรูญรัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์|หม่อมหลวง เดช สนิทวงศ์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2485]] - [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2486]]
| ตำแหน่ง = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[จรูญ เสรีเริงฤทธิ์|พลตรี จรูญรัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2485]] - [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2485]]
| ตำแหน่ง = [[รายนามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์|หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = ''สถาปนาตำแหน่ง''
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช|หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2489]] - [[15 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2511]]
}}
{{จบกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม