ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| image = [[ภาพ:Pcctrg Logo with flag.gif|สัญลักษณ์ของโรงเรียนฯบนผืนธงสีน้ำเงิน-แสด]]
| caption = ปญฺ{{ญ}}า ยตฺถํ วิปสฺสติ<br/>คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
| address = 196 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
| abbr=จุฬาภรณ์ ตรัง, จภ.ตง., PCCTRG
| code = 1004920104
ผู้ใช้นิรนาม