ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,842
| align=right | 10,904
|-
| align=center |2 || ก้านเหลือง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,068
| align=right | 9,043
|-
| align=center |3 || สระกำแพงใหญ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,604
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,483
| align=right | 8,525
|-
| align=center |4 || หนองห้าง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,427
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,491
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,495
| align=right | 8,513
|-
| align=center |5 || สำโรง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,657
| align=right | 7,654
|-
| align=center |6 || โคกจาน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,343
| align=right | 5,306
|-
| align=center |7 || ขะยูง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,304
| align=right | 5,299
|-
| align=center |8 || รังแร้ง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,280
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,275
| align=right | 5,252
|-
| align=center |9 || ปะอาว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,025
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,079
| align=right | 5,046
|-
| align=center |10 || หนองไฮ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,052
| align=right | 5,035
|-
| align=center |11 || โพธิ์ชัย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,770
| align=right | 4,769
|-
| align=center |12 || แข้
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,700
| align=right | 4,687
|-
| align=center |13 || ทุ่งไชย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,507
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,547
| align=right | 4,567
|-
| align=center |14 || หัวช้าง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,487
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,472
| align=right | 4,442
|-
| align=center |15 || แขม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,317
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,328
| align=right | 4,326
|-
| align=center |16 || อี่หล่ำ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,118
| align=right | 4,161
|-
| align=center |17 || ตาเกษ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,922
| align=right | 3,918
|-
| align=center |18 || โคกหล่าม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,697
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,694
| align=right | 3,699
|-
| align=center |19 || แต้
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,852
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,799
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,801
| align=right | 2,814
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 262107,577172 || align=right style="background:#cccccc;" | 261107,611185 || align=right style="background:#cccccc;" |260 107,640348 || align=right style="background:#cccccc;" | 260107,281433 || align=right style="background:#cccccc;" | 258107,947255 || align=right style="background:#cccccc;" | 258108,806115 || align=right style="background:#cccccc;" |258 107,395950 || align=right style="background:#cccccc;" |257 107,845960 ||
|}
 
1,238

การแก้ไข