ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุ่งสังหาร (ภาพยนตร์)"

* เอ็ดเวิร์ด เอนเทโร เจ็ย ... สะรุน
* ทอม เบิร์ด ... ที่ปรึกษาด้านการทหารชาวสหรัฐฯ
* [[สมเด็จกรมขุนสีสุวัตถิ์ ชีวันมุนีรักษ์|สีสุวัตถิ์ มุนีรักษ์]] ... พัด (ผู้นำเขมรแดง, หมู่บ้านที่ 2)
* ลำพูน ตั้งไพบูลย์ ... ลูกชายของพัด
* ไอร่า วีลเลอร์ ... เอกอัครราชทูตเวด (สถานทูตฝรั่งเศส)
ผู้ใช้นิรนาม