ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Edit the name)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
* สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
* สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]
* คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [http://www.econ.au.edu สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ] คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]] (หลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น)
6,200

การแก้ไข