ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตรรกศาสตร์"

แปลเพิ่ม
(แปลเพิ่มจากภาษาอังกฤษ)
(แปลเพิ่ม)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ตรรกศาสตร์''' ({{lang-en|logic}} - มีรากศัพท์จากภาษากรีกคือ λόγος, ''logos'') โดยทั่วไปประกอบด้วยการศึกษารูปแบบของ[[ข้อโต้แย้ง]]อย่างเป็นระบบ '''ตรรกศาสตร์'''เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาว่าด้วยการให้เหตุผล โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบ[[ข้อโต้แย้ง]]ที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษาคือข้อโต้แย้งที่มีมานานโดยมนุษยชาติความสัมพันธ์ของการสนับสนุนเชิงตรรกะที่เจริญแล้ว เช่น กรีก จีน หรืออินเดีย เฉพาะเจาะจงระหว่างข้อสมมุติพื้นฐานของข้อโต้แย้งและถูกยกขึ้นเป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย [[อริสโตเติล]]ข้อสรุป
 
'''ตรรกศาสตร์'''เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาว่าด้วยการให้เหตุผล โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษาที่มีมานานโดยมนุษยชาติที่เจริญแล้ว เช่น กรีก จีน หรืออินเดีย และถูกยกขึ้นเป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย [[อริสโตเติล]]
 
== ที่มาของคำ ==
ผู้ใช้นิรนาม