ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเวชยันตราชรถ"

* พ.ศ. 2443 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2443/047/661_1.PDF การพระศพพระเจ้ามหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร แลพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์], เล่ม ๑๗, ตอน ๔๗, ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓), หน้า ๖๖๑.</ref>
* พ.ศ. 2445 [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา]]
* พ.ศ. 2452 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี]]
* พ.ศ. 2463 [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
* พ.ศ. 2469 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
78

การแก้ไข