ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== รับราชการ ==
 
ในปี[[พ.ศ. 2455]] ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กที่พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาได้เป็นอาจารย์ประจำกองแบบเรียนกรมวิชาการ อาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี[[พ.ศ. 2474]] ในปี[[พ.ศ. 2475]] เป็นอาจารย์โท อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้เป็นหัวหน้าแผนกฝึกหัดครูมัธยม คณะอักษรศาสตร์อักษรลศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมหอวังในปี[[พ.ศ. 2477]] อีกด้วย หม่อมหลวงปิ่นได้เป็นอาจารย์เอก อันดับ 1
 
ต่อมาในปี[[พ.ศ. 2480]] ท่านได้ก่อตั้ง[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] โรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่านแรก
ผู้ใช้นิรนาม