ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายฟิลิปปอสแห่งกรีซและเดนมาร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''เจ้าชายฟิลิปปอส แห่งกรีซและเดนมาร์ก''' พระโอรสของ[[สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 แห่งกรีซ]]และ และ [[สมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ]]
แห่ง[[ราชวงศ์ชเลสวิก-โฮลชไตน์-ซอนเดอร์บวร์ก-กลึคสบวร์ก]] เป็นพระอนุชาของ[[เจ้าหญิงเธโอโดราแห่งกรีซและเดนมาร์ก]] นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นพระราชนัดดาภาคิไนยของ [[สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก]] อีกด้วย
 
 
ผู้ใช้นิรนาม