ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรนโบว์ (วงดนตรีเกาหลี)"

! colspan=3 | ชื่อจริง
! rowspan=2 | วันเกิด
! rowspan=2 | สัญชาติ
! rowspan=2 | ตำแหน่งในวง
! rowspan=2 | งานด้านอื่น
! rowspan=2 | สังกัดปัจจุบัน
|-
! ไทย
! อังกฦษ
! เกาหลี
! อังกฦษ
! ไทย
! อังกฦษ
! เกาหลี
! อังกฦษ
|-
| [[โก อู-ริ|อูริ]]
| แร็ปเปอร์หลัก นักร้องเสริม
| นักแสดง
|
|
|-
| {{วันเกิดและอายุ|2532|5|10}}
| นักร้องเสริม แร็ปเปอร์นำ นักเต้นนำ
|
|
|
1,049

การแก้ไข