ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรสุธรรมวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|status = อาณาจักร
|event_start = ก่อตั้งราชวงศ์
|year_start = 300 ปีก่อนคริสตกาลคริสตศักราช
|date_start =
|event_end = อาณาจักรล่มสะลาย
|year_leader4 =
|leader5 = [[:en:Manuha|พระเจ้ามนูหา]]
|year_leader5year_leader5 = cประมาณ ค.ศ. 10??-1057
|currency =
|legislature =
ผู้ใช้นิรนาม