ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิราศสองภพ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! ปี || พ.ศ. 2545 ||
|-
| '''สถานีออกอากาศ''' || [[ช่อง 3]] || ช่อง ยังไม่ทราบ
|-
| '''ชื่อเรื่อง''' || นิราศสองภพ ||
ผู้ใช้นิรนาม