ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| หัวหน้า2_ชื่อ =
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ว่างอมรรัตน์ กล่ำพลบ
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
| หัวหน้า4_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
1

การแก้ไข