ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุประวัติ ปัทมสูต"

* [[พ.ศ. 2532]] : [[แก้วตาพี่]] [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2534]] : [[สี่แผ่นดิน]] [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2535]] : [[ในฝัน (ละครโทรทัศน์)|ในฝัน]] [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2535]] : [[ชื่นชีวานาวี]] ช่อง 3
* [[พ.ศ. 2536]] : คุณหญิงพวงแข [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2537]] : ปีกหงส์ [[ช่อง 3]]
ผู้ใช้นิรนาม