เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[ไฟล์:Metric_system.png|thumb|มีเพียงสามประเทศที่ยังไม่ใช้หน่วยเอสไอเป็นมาตรฐานของหน่วยวัด ได้แก่ [[ประเทศไลบีเรีย|ไลบีเรีย]], [[พม่า]] และ [[สหรัฐอเมริกา]]]]
'''ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ''' หรือ '''ระบบเอสไอ''' ({{lang-en|International System of Units}}<ref>{{SIbrochure8th}}</ref>; {{lang-fr| Système international d'unités: SI}}<ref>[http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/ Resolution of the International Bureau of Weights and Measures establishing the International System of Units]</ref>) เป็นระบบการวัดที่ปรับปรุงมาจาก[[ระบบเมตริก]] โดยเน้นการสร้างมาจาก[[หน่วยฐานเอสไอ|หน่วยฐาน]]ทั้งเจ็ดหน่วยและใช้ระบบเลขฐานสิบ<ref>[http://www.bipm.com]</ref>
ระบบเมตริกแต่เดิมนั้นแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม โดยระบบเอสไอได้รับการพัฒนามาจาก[[ระบบหน่วยเมตร-กิโลกรัม-วินาที]] (meter-kilogram-second: MKS) ในปี 1960 และได้ปรับเปลี่ยนนิยามรวมถึงเพิ่มลดหน่วยฐานเอสไอมาตลอดตามการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการวัด เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดมากขึ้น
 
ผู้ใช้นิรนาม