ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬารักบี้ 7 คนในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016"

 
{| {{RankedMedalTable|class=wikitable sortable}}
|-
 
| rowspan=2|1 || align=left|{{flagIOC|AUS || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 1 || align=left|{{flagIOC|Fiji || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 3 || align=left|{{flagIOC|NEW || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| || align=left|{{FlagIOC|GBR|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| rowspan =2|4 || align=left|{{flagIOC|CAN|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 1 || align=left|{{flagIOC|S.A.|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=2| รวม || 2 || 2 || 2 || 6
25,424

การแก้ไข