ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล อาชีพการทำอาหาร/doc"

เปลี่ยนทางหน้าไป แม่แบบ:กล่องข้อมูล เชฟ/doc
(หน้าใหม่: ===วิธีใช้=== <pre style="overflow: auto"> {{Infobox person | name = | image = replace this image male.svg | caption = | birth_...)
 
(เปลี่ยนทางหน้าไป แม่แบบ:กล่องข้อมูล เชฟ/doc)
#เปลี่ยนทาง [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล เชฟ/doc]]
===วิธีใช้===
<pre style="overflow: auto">
{{Infobox person
| name =
| image = replace this image male.svg
| caption =
| birth_name =
| birth_date = <!-- {{Birth date and age|year|mo|da}} -->
| birth_place =
| death_date =
| death_place =
| spouse =
| education =
| module = {{Infobox culinary career
| style =
| ratings = <!-- {{plainlist|
*[[Michelin star]]s {{Rating|0|3}}
*[[American Automobile Association|AAA Motor Club]] {{Rating|0|5}}
*[[Mobil]] {{Rating|0|5}}
*[[Good Food Guide]] {{Rating|0|10}}
}} -->
| restaurants = <!-- {{plainlist|
*FIRST
*SECOND
}} -->
| prevrests = <!-- {{plainlist|
*FIRST
*SECOND
}} -->
| television = <!-- {{plainlist|
*FIRST
*SECOND
}} -->
| awards = <!-- {{plainlist|
*FIRST
*SECOND
}} -->
}}
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}</pre>
ผู้ใช้นิรนาม