ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"

 
==ลูกพระธาตุพนม==
อาจหลายถึงผู้ที่เกิดในพื้นที่จังหวัดนครพนมหรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนม
 
หรือว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง
 
จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ”
กำลังลงข้อมูล............
 
 
== บ่อน้ำวัดพระธาตุพนม ==
ผู้ใช้นิรนาม