ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:จังหวัด"

ย้อนการแก้ไขที่ 6624911 สร้างโดย Pitpisit (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6624911 สร้างโดย Pitpisit (พูดคุย))
 
| group2 = [[ภาคเหนือ (ประเทศไทย)|ภาคเหนือ]]
| list2 = [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดน่าน|น่าน]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดพะเยา|พะเยา]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดแพร่|แพร่]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดลำปาง|ลำปาง]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดลำพูน|ลำพูน]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดอุตรดิตถ์|อุตรดิตถ์]]
 
| group3 = [[ภาคอีสาน (ประเทศไทย)|ภาคตะวันออก<br>เฉียงเหนือ]]
| list3 = [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดนครพนม|นครพนม]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดยโสธร|ยโสธร]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดเลย|เลย]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
 
| group4 = [[ภาคกลาง (ประเทศไทย)|ภาคกลาง]]
| list4 = [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดชัยนาท|ชัยนาท]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดนครนายก|นครนายก]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสมุทรสงคราม|สมุทรสงคราม]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสมุทรสาคร|สมุทรสาคร]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสิงห์บุรี|สิงห์บุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดอ่างทอง|อ่างทอง]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
 
| group5 = [[ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)|ภาคตะวันออก]]
| list5 = [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดจันทบุรี|จันทบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดตราด|ตราด]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดระยอง|ระยอง]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]
 
| group6 = [[ภาคตะวันตก (ประเทศไทย)|ภาคตะวันตก]]
| list6 = [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดกาญจนบุรี|กาญจนบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดตาก|ตาก]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดเพชรบุรี|เพชรบุรี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดราชบุรี|ราชบุรี]]
 
| group7 = [[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ภาคใต้]]
| list7 = [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดกระบี่|กระบี่]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดชุมพร|ชุมพร]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดตรัง|ตรัง]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดพังงา|พังงา]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดยะลา|ยะลา]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดระนอง|ระนอง]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสงขลา|สงขลา]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสตูล|สตูล]] • [[วิกิจูเนียร์:ทวีปเอเชีย/ประเทศไทย/จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
 
}}<noinclude>
19,861

การแก้ไข