ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา]]<br />เลขที่ 444 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ บ้านดอน [[ต.โคกกรวด]] [[อ.เมืองนครราชสีมา]] [[จังหวัดนครราชสีมา]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด]]<br />เลขที่ 25 [[ถ.กองพลสิบ]] ต.[[ในเมือง]] [[อ.เมืองร้อยเอ็ด]] [[จ.ร้อยเอ็ด]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์]]<br />[[ถ.สนามบิน]] ต.กาฬสินธุ์ [[อ.เมืองกาฬสินธุ์]] [[จ.กาฬสินธุ์]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง]]<br />150 หมู่ที่ 1 [[ต.ควนมะพร้าว]] [[อ.เมืองพัทลุง]] [[จ.พัทลุง]]
# [[วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช]]<br />หมู่ 11 [[ต.ท่าเรือ]] [[อ.เมืองนครศรีธรรมราช]] [[จ.นครศรีธรรมราช]]
ผู้ใช้นิรนาม