ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิซุโก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิซุโก ==
จักรพรรดิซุโกทรงครอง [[ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ]] ระหว่างวันที่ [[18 พฤศจิกายน]] [[ค.ศ. 1348]] - [[26 พฤศจิกายน]] [[ค.ศ. 1351]]
 
 
* '''25 พฤษภาคม ค.ศ. 1334''' (วันที่ 22 เดือน 4 ปี [[เก็งมู]] ที่ 1) : ปีที่ 1 ในรัชสมัยจักรพรรดิโคงงเจ้าชายโอะกิฮิโตะทรงประสูติ ณ [[พระราชวังหลวงเคียวโตะ]]
 
 
* '''ค.ศ. 1348''' (ปี [[โชเฮ]] ที่ 3) : [[จักรพรรดิโคเมียว]] ทรงสถาปนาเจ้าชายโอะกิฮิโตะเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์
 
 
* '''18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1348''' (วันที่ 27 เดือน 10 ปี [[โชเฮ]] ที่ 3) : ปีที่ 12 ในรัชสมัยจักรพรรดิโคเมียวทรงสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายโอะกิฮิโตะขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิซุโก]] หลังจากนั้นไม่นานจึงได้มีการจัดพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิโอะกิฮิโตะที่ [[พระราชวังหลวงเคียวโตะ]] แต่เนื่องจากจักรพรรดิซุโกยังทรงพระเยาว์ทำให้อดีตจักรพรรดิโคงงพระราชบิดาของจักรพรรดิซุโกทรงได้เป็น [[ไดโจโฮโอ]] (มหาธรรมราชา) กุมพระราชอำนาจในพระนามของพระราชโอรสไว้ตลอดรัชสมัย
 
แต่ในระหว่างนั้นได้เกิดความขัดแย้งขึ้นใน [[รัฐบาลโชกุนอะชิกะงะ]] ระหว่าง [[โชกุน]] [[อะชิกะงะ ทะกะอุจิ]] และน้องชายคือ [[อะชิกะงะ ทะดะโยะชิ]] จนนำไปสู่เหตุการณ์ [[ความวุ่นวายปีคังโน]] ซึ่งทำให้รัฐบาลโชกุนแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายทะดะโยะชิที่สนับสนุน [[ราชสำนักใต้]] และฝ่ายโชกุนทะกะอุจิที่สนับสนุน [[ราชสำนักเหนือ]]
 
 
* '''26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1351''' (วันที่ 7 เดือน 11 ปี [[โชเฮ]] ที่ 3) : ปีที่ 3 ในรัชสมัยกองทัพราชสำนักเหนือที่นำโดยโชกุนทะกะอุจิบุกเข้ายึด [[นครหลวงเคียวโตะ]] คืนจากกองทัพราชสำนักใต้และบีบบังคับให้จักรพรรดิซุโกทรงสละราชบัลลังก์และโชกุนทะกะอุจิได้สถาปนาเจ้าชายอิยะฮิโตะพระราชอนุชาของอดีตจักรพรรดิซุโกขึ้นเป็น [[จักรพรรดิโกะ-โคงง]] หลังจากนั้นไม่นานกองทัพราชสำนักใต้ได้บุกเข้ายึดนครหลวงเคียวโตะคืนจากฝ่ายราชสำนักเหนือ
 
 
* '''เมษายน ค.ศ. 1352''' (เดือน 2 ปี [[โชเฮ]] ที่ื 4) : กองทัพราชสำนักเหนือได้บุกเข้ายึดนครหลวงเคียวโตะทำให้กองทัพราชสำนักใต้ได้นำตัวอดีต [[จักรพรรดิโคงง]] , อดีต [[จักรพรรดิโคเมียว]] และอดีต [[จักรพรรดิซุโก]] พร้อมกับ [[เจ้าชายทะดะฮิโตะ]] อดีตรัชทายาทพระราชโอรสของอดีตจักรพรรดิซุโกอพยพลงใต้ไปจำคุกที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำนาจของราชสำนักใต้อยู่นานถึง 5 ปีเศษทั้งสองราชสำนักจึงได้เจรจากันจนปล่อยตัวทั้ง 4 พระองค์ออกมาและได้กลับไปประทับที่เคียวโตะ
 
เมื่อเสด็จกลับสู่เคียวโตะอดีตจักรพรรดิซุโกพยายามเสนอชื่อ [[เจ้าชายโยะชิฮิโตะ]] พระราชโอรสขึ้นเป็นรัชทายาทแต่ได้รับการปฏิเสธจากทางรัฐบาลเนื่องจากโชกุนทะกะอุจิได้เลือกพระราชโอรสของ [[จักรพรรดิโกะ-โคงง]] คือ [[เจ้าชายโอะฮิโตะ]] (ต่อมาคือ [[จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู]] ) เป็นรัชทายาท
 
 
* '''25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1352''' : ได้มีการจัดพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิโกะ-โคงงที่ [[พระราชวังหลวงเคียวโตะ]]
 
 
* '''31 มกราคม ค.ศ. 1398''' (วันที่ 13 เดือน 1 ปี [[โอเอะ]] ที่ 5) : อดีตจักรพรรดิซุโกทรงสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 63 พรรษา
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
 
 
 
 
{{จักรพรรดิญี่ปุ่น}}
{{birth|1334}}
{{death|1398}}
[[en:Emperor Sukō]]
[[หมวดหมู่:จักรพรรดิญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในยุคมุโระมะจิ]]
31,087

การแก้ไข