ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{พุทธศาสนา}}
 
[[ภาพ:เวียนเทียน.jpg|thumb|left|250200px|left|พระ[[ภิกษุ]]ถือดอกไม้ธูปเทียนนำเวียนเทียนในวันสำคัญทาง[[พระพุทธศาสนา]]]]
 
'''การเวียนเทียน''' คือการเดินเวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญ เช่น [[อุโบสถ]] [[วิหาร]] หรือ[[พระพุทธรูป]] เพื่อระลึกถึงคุณของ[[พระรัตนตรัย]]ในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้[[เทียน]][[ธูป]]และ[[ดอกไม้]]เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึง[[พระพุทธ]]คุณ ด้วยการสวดบท''อิติปิโส'' ระลึกถึง[[พระธรรม]]คุณ ด้วยการสวด''สวากขาโต'' และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด''สุปะฏิปันโน'' จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ
 
== ประวัติ ==
พิธีการเวียนรอบ[[ปูชนียวัตถุ]]หรือ[[ปูชนียสถาน]]เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจาก[[อินเดีย]]พร้อมกับ[[พระพุทธศาสนา]] โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนใน[[พระไตรปิฎก]] ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อ[[พระรัตนตรัย]]มาตั้งแต่[[โบราณ]] มีหลักฐานปรากฏเป็น "[[ฐานประทักษิณ]]" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ใน[[โบราณสถาน]]ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัย[[ทวาราวดี]] รวมทั้งปรากฏข้อความใน[[พงศาวดาร]]ว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาีสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 
พิธีการเวียนรอบ[[ปูชนียวัตถุ]]หรือ[[ปูชนียสถาน]]เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจาก[[อินเดีย]]พร้อมกับ[[พระพุทธศาสนา]] โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนใน[[พระไตรปิฎก]] ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด
 
[[Image:Walk with lighted candles in hand around a temple.jpg|thumb|150px|left|การเวียนเทียน วัดต่าง ๆ มักกำหนดให้เวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญของวัด เช่น[[โบสถ์]]หรือ[[พระเจดีย์]]]]
 
พิธีการเวียนรอบ[[ปูชนียวัตถุ]]หรือ[[ปูชนียสถาน]]เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจาก[[อินเดีย]]พร้อมกับ[[พระพุทธศาสนา]] โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนใน[[พระไตรปิฎก]] ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อ[[พระรัตนตรัย]]มาตั้งแต่[[โบราณ]] มีหลักฐานปรากฏเป็น "[[ฐานประทักษิณ]]" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ใน[[โบราณสถาน]]ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัย[[ทวาราวดี]] รวมทั้งปรากฏข้อความใน[[พงศาวดาร]]ว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาีสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
== การจัดพิธีเวียนเทียนในปัจจุบัน ==
 
"การเวียนเทียน" ในปัจจุบันจะกระทำกันใน[[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]] เช่น วัน[[วิสาขบูชา]] วัน[[มาฆบูชา]] วัน[[อาสาฬหบูชา]] วัน[[อัฏฐมีบูชา]]
 
== ดูเพิ่ม ==
 
[[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
14,389

การแก้ไข