ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงชนบท พท.3037"

(หน้าใหม่: '''ทางหลวงชนบท พท.3037''' หรือ '''ถนนบ้านไสกลิ้ง - บ้านหัวป่า''' เป็นสายท...)
 
#REDIRECT [[ถนนบ้านไสกลิ้ง - บ้านหัวป่า]]
'''ทางหลวงชนบท พท.3037''' หรือ '''ถนนบ้านไสกลิ้ง - บ้านหัวป่า''' เป็นสายทางในความรับผิดชอบของ[[กรมทางหลวงชนบท]] เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นสายทางที่สร้างตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงของ[[ทะเลสาบสงขลา]] ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างถนนลูกรังกันมาก่อน แต่มีปัญหาถนนพังชำรุดง่ายและเมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็ยังเป็นแนวขวางทางระบายน้ำระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ดำเนินการก่อสร้างสายทางตามโครงการภายใต้'''แผนบูรณาการงบประมาณพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา''' โดยให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวเฉพาะส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน 50 ล้านบาท และใช้งบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 ในการดำเนินก่อสร้างต่อไปอีก 549 ล้านบาท
 
==ลักษณะเส้นทาง==
* ช่วงที่ 1 ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านไสกลิ้ง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 5+900 ระยะทาง 5.900 กิโลเมตร มีสะพานข้ามคลองยวน ความยาว 140 เมตร (กม.ที่ 3+055 - กม.ที่ 3+195)
* ช่วงที่ 2 ทางยกระดับผ่านป่าพรุ และทางน้ำหลาก กม.ที่ 5+900 ถึง กม.ที่ 11+350 ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร
* ช่วงที่ 3 ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จาก กม.ที่ 11+350 จนถึงบ้านหัวป่า อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กม.ที่ 17+547 ระยะทาง 6.197 กิโลเมตร มีสะพานข้ามคลองกก ความยาว 80 เมตร (กม.ที่ 14+050 ถึง กม.ที่ 14+130)
 
==รายละเอียดของสัญญา==
* '''ผู้ว่าจ้าง :''' สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท
* '''ผู้ออกแบบ :''' บริษัท พอล คอนซัลแตนส์ จำกัด และ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
* '''ผู้ควบคุมงาน :''' บริษัท วิชชากร จำกัด (สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 196/2547 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
* '''ผู้รับจ้างก่อสร้าง :''' บริษัท เอ . เอส . แอสโชซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด (สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 188/2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
* '''มูลค่าการก่อสร้าง :''' 549,000,000.00 บาท (โดยเป็นงบประมาณปี 2547 จำนวน 140 ล้านบาท งบประมาณปี 2548 จำนวน 137.50 ล้านบาท และงบประมาณปี 2549 จำนวน 271.50 ล้านบาท)
* '''ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง :''' 720 วัน
* '''วันเริ่มสัญญา :''' 6 กันยายน พ.ศ. 2547
* '''วันสิ้นสุดสัญญา :''' 26 สิงหาคม พ.ศ. 2549
 
==แหล่งข้อมูล==
[http://www.dor.go.th/~road/gtc/WEB_SAIKLING/webpage/index.htm ข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านไสกลิ้ง-หัวป่า] จาก[[กรมทางหลวงชนบท]]
 
{{โครงคมนาคม}}
[[หมวดหมู่:กรมทางหลวงชนบท|พ]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดพัทลุง]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดสงขลา]]
ผู้ใช้นิรนาม