ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|name = จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย
|title = จักรพรรดิจีน
|reign = 231 มิถุนายน 195 - 26 กันยายน 188 ปีก่อนคริสตกาล (348-355)
|coronation = 23 มิถุนายน 195 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 348)
|predecessor = [[ฮั่นเกาจู่]]
|successor = [[ฮั่นเซ่าตี้กง]]
ผู้ใช้นิรนาม