ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสนมเอกซุกบิน ตระกูลชเว"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ซุกว็อน (숙원 ,淑媛) → ซุกอึย (숙의,淑儀) → ควีอิน (귀인,貴人) →ซุกบิน (숙빈,淑嬪)
 
พระสนมซุกบิน ตระกูลชเว สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 เดือนสาม ตรงกับวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1718 ปฏิทินจันทรคติ ในสมัยของ [[พระเจ้าซุกจง]] พระศพอยู่ที่พระสุสานโซ-รย็องว็อน (소령원 ,昭寧園)<ref>{{Cite news|url=http://jikimi.cha.go.kr/english/search_plaza_new/ECulresult_Db_View.jsp?VdkVgwKey=13%2C03580000%2C31|title=Soryeongwon Royal Tomb, Paju|date=|publisher=|accessdate=21 มกราคม 2559}}</ref>
 
พระอิสริยยศสุดท้ายขณะยังมีพระชนชีพคือ พระสนมเอก ต่อมาภายหลัง [[พระเจ้าย็องโจ]] พระราชโอรส ทรงสถาปนา "พระสนมซุกบินแห่งตระกูลชเว" เป็น "พระนางฮวากย็อง (Lady Hwagyeong) แห่ง[[ราชวงศ์โชซ็อน|โชซ็อน]]"
ผู้ใช้นิรนาม