ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอกไม้ทะเล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| subclassis = [[Hexacorallia]]
| ordo = '''Actiniaria'''
| subdivision_ranks = Subordersอันดับย่อย
| subdivision =
*[[Endocoelantheae]]<br />
*[[Nyantheae]]<br />
*[[Protantheae]]<br />
*[[Ptychodacteae]]
| diversity_link = Actiniaria (family list)
| diversity = 46 families[[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]]
}}
 
'''ซีแอนนีโมน''' หรือ '''ดอกไม้ทะเล''' หรือ '''เห็ดหลุบ''' ({{lang-en|Sea Anemones}}) เป็น[[สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง|สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง]]หลายชนิดและหลายสกุล ในอันดับ Actiniaria รูปทรงกระบอกยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานสำหรับยืด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก ก็เรียก<ref>พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕</ref> อาศัยอยู่ภายใต้ท้องทะเลและมหาสมุทร มีลักษณะของลำตัวที่มีรูปร่างคล้ายถุง และมีรูเปิดออก 1 รู ดอกไม้ทะเลจะมีอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายกับหนวดอยู่รอบ ๆ บริเวณรูเปิดนั้น มีสีสันที่แตกต่างกันเช่น สีแดง สีเขียว สีส้ม เป็นต้น
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม