ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดชัยนาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| อันดับหนาแน่น = 30
<!-- ข้อมูลศูนย์ราชการ (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| ศูนย์ราชการ = ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง [[อำเภอเมืองชัยนาท]] จังหวัดชัยนาท 17000 73000
| โทรศัพท์ = 0 3641 1234
| โทรสาร = 0 3641 2104
ผู้ใช้นิรนาม